KTO SME?

Oravská muzika je kolektív mladých ľudí, ktorí radi hrajú, spievajú, bavia sa hudbou a snažia sa spríjemniť a oživiť akciu každého druhu. Venujeme sa interpretácii predovšetkým ľudovej hudby, ale aj iných piesní a melódií. Oravská muzika sa ako stále zoskupenie začala formovať v roku 2014, pričom jej niektorí členovia spolupracujú už niekoľko rokov. Všetci členovia odohrali už množstvo vystúpení a akcií rôzneho druhu. Majú bohaté skúsenosti z pôsobenia v rôznych folklórnych súboroch a iných hudobných telesách. Niektorí členovia sú schopní hrať aj na viacerých hudobných nástrojoch počínajúc organom a inými hudobnými aj „ neľudovými “ nástrojmi. Ako dôkaz, že dokážeme splniť Vaše požiadavky a očakávania svedčí veľký počet vystúpení, osláv, svadieb a plesov, ktoré sme absolvovali a na ktoré sme neustále pozývaní.
LUCIA KUBALOVÁ

LUCIA KUBALOVÁ

HUSLE, SPEV
DENISA KUBALOVÁ

DENISA KUBALOVÁ

SPEV
VERONIKA BRUNČÁKOVÁ

VERONIKA BRUNČÁKOVÁ

SPEV
MAREK MINÁRECH

MAREK MINÁRECH

AKORDEÓN, SPEV
MARTIN KUBALA

MARTIN KUBALA

KONTRABAS, SPEV